logo Zespół Szkół Gastronomiczo-Hotelarskich
w Bytomiu
tiktok facebook youtube instagram
Newsy | Plan lekcji | Dziennik | O szkole | O zawodach | Galeria | więcej»
Informacje o zawodach kształconych w ZSGH

Technik hotelarstwa

W cyklu kształcenia uczeń może uzyskać tytuł technika hotelarstwa po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:

Kwalifikacje zawodowe:
  • HGT.03 Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie.
  • HGT.06 Realizacja usług w recepcji.
Technik hotelarstwa planuje, organizuje, oferuje, koordynuje oraz wykonuje usługi hotelarskie w obiekcie hotelarskim i innych obiektach, w których świadczone są usługi hotelarskie. Sporządza dokumenty w języku obcym związane z rezerwacją usług, pobytem gościa w hotelu i korzystaniem z różnego rodzaju usług.
Technik organizacji turystyki

W cyklu kształcenia uczeń może uzyskać tytuł technika obsługi turystycznej po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu:


Kwalifikacje zawodowe:
  • HGT.07 Przygotowanie imprez i usług turystycznych.
  • HGT.08 Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych
Technik organizacji turystyki jest zawodem stworzonym dla ludzi kochających piękno świata i natury, pragnących spełniać marzenia o podróżach – swoje i innych. Program nauczania w tym zawodzie obejmuje przedmioty ogólnokształcące, zawodowe oraz praktyki.

Technik technologii żywności

W cyklu kształcenia uczeń może uzyskać tytuł technologii żywności po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu.

Kwalifikacje zawodowe:
  • SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych.
  • SPC.07 Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych
Technik technologii żywności (z rozszerzeniem o elementy dietetyki) zajmuje się wytwarzaniem różnorodnych produktów spożywczych. Nadzoruje przebieg produkcji na stanowiskach pracy, od przyjęcia surowców do zakładu aż do uzyskania gotowych wyrobów.
Technik żywienia i usług gastronomicznych

W cyklu kształcenia uczeń może uzyskać tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionych w ramach zawodu.

Kwalifikacje zawodowe:
  • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań.
  • HGT.12 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.
Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług.
Cukiernik

W brażnowej szkole I stopnia, w trzyletnim cyklu kształcenia uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikazję w zawodzie.

Kwalifikacje zawodowe:
  • SPC.01 Produkcja wyrobów cukierniczych.
Praca w zawodzie cukiernik polega nie tylko na wytwarzaniu różnego asortymentu ciast, ciastek, tortów i deserów, ale również na tworzeniu dekoracji wyrobów gotowych, które dostarczają wrażeń smakowych i wizualnych konsumentowi. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cukiernik po potwierdzeniu kwalifikacji Produkcja wyrobów cukierniczych może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik technologii żywności po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych oraz po uzyskaniu/uzupełnieniu wykształcenia średniego.
Kucharz

W brażnowej szkole I stopbia, w trzyletnim cyklu kształcenia uczeń zdaje egzamin potwierdzający kwalifikazję w zawodzie.

Kwalifikacje zawodowe:
  • HGT.02 Przygotowanie i wydawanie dań.
Kucharz jest osobą, która zawodowo zajmuje się przygotowywaniem potraw, dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji T.6. Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji T.15 Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz po uzyskaniu/uzupełnieniu wykształcenia średniego.


STRONA KUCHARZY, CUKIERNIKÓW, HOTELARZY I TURYSTÓW ZSGH BYTOMstat4u
Stronę odwiedzano 39165402 razy.
 Copyright® ZSGH Bytom Design by Olin