Kucharz - symbol 512001
W trakcie kształcenia uczeń zdaje egzamin kwalifikacyjny:
Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie kucharz jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie kucharz po potwierdzeniu kwalifikacji Sporządzanie potraw i napojów może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Organizacja żywienia i usług gastronomicznych oraz po uzyskaniu/uzupełnieniu wykształcenia średniego.

Kucharz jest osobą, która zawodowo zajmuje się przygotowywaniem potraw, dań dostosowanych do indywidualnych okoliczności i wymagań klientów. Posiada wiedzę odnośnie różnych kultur kulinarnych, odpowiedniego łączenia składników, właściwego stosowania produktów spożywczych, sposobów podawania potraw, deserów, napojów i dodatków.
Jest to zawód, który wymaga od osób, które go wykonują, talentu kulinarnego i pasji, bowiem tylko one gwarantują sukces w zawodzie.

Wybrane zadania zawodowe: Predyspozycje zawodowe: Możliwość zatrudnienia
Kucharz z prawdziwego zdarzenia jest w stanie przygotować posiłki, które będą wyglądały jak dzieła sztuki.
Miejscem pracy dla kucharza mogą być restauracje, hotele, stołówki, ośrodki wypoczynkowe, pokłady statków. Kucharz może także prowadzić działalnością cateringową i obsługiwać prywatne imprezy.