Technik żywienia i usług gastronomicznych - symbol 343404
W cyklu kształcenia uczeń może uzyskać tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych po potwierdzeniu dwóch kwalifikacji wyodrębnionychw w ramach zawodu.
Uzupełnieniem dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych jest suplement w języku polskim i języku obcym zawierający opis kompetencji zawodowych.

Technik żywienia i usług gastronomicznych jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami, urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną potraw, posiłków. Układa menu codzienne, okolicznościowe i na przyjęcia. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Swoje zadania zawodowe wykonuje w macierzystym zakładzie lub oferuje usługi cateringowe. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal.

Kształcąc się w tym kierunku nabędziesz umiejętności związane z: Miejsca Pracy absolwentów po ukończeniu szkoły: Jeśli będziesz chciał uczyć się dalej - droga otwarta. Posiadając maturę, możesz starać się o przyjęcie na dowolny kierunek studiów, a dysponując wiedzą z zakresu żywienia i usług gastronomicznych jesteś lepiej przygotowany do nauki na pokrewnych kierunkach studiów.

Kierunki studiów związane z gastronomią:
Technologia żywności, Towaroznawstwo, Dietetyka, Żywienie człowieka i nauki konsumenckie, Nowoczesna organizacja i zarządzanie w gastronomii, Hotelarstwo i turystyka, Organizacja i zarządzanie w gastronomii.